Όταν το αυτονόητο και η λογική αποτελούν «είδη προς εξαφάνιση»

Πολλές φορές σε αυτή την χώρα προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα αυτονόητα, τα λογικά. Θα με ρωτήσει κάποιος, αν είναι δύσκολο.

Περισσότερα